Jinekomasti

Jinekomasti ( erkekte kadın görünümünde göğüs)

Jinekomasti Erkekte kadın görünümünde memeye sahip olma anlamına gelir. Jinekomasti ergenlikle ortaya çıkan ve birkaç yıl sonra bazen kendiliğinden gerileyebilen bir hastalıktır. Endokrinolojik hormonal sebepler olabileceği gibi testis tümörleri, orşit denen testis iltihabı sonrası da oluşabilir. Ayrıca bazı ilaçların uzun süreli olarak kullanımı da sorumlu olabilmektedir.  Çoğunlukla neden bilinememektedir.

"<yoastmark

Gelen hastaya endokrinoloji konsültasyonu hormon düzeyleri istenir. Ultrason yapılır. Nedeni bulunmaya çalışılır.

Genelde 3 tipte jinekomasti oluşur.  Yağ ağırlıklı lipomatöz tip , meme  dokusu ağırlıklı galndüler tip ve mikst tip yani  hem yağ hem de glandüler ağırlıklı büyüme şeklinde olabilir.

Ameliyat öncesi hangi tip anestezi yapılacağına karar verilir. Lokal , sedasyonlu lokal yada genel anestezi altında operasyon yapılır.  Ameliyat 1-2 saat sürebilir.

"<yoastmark

Lipomatöz tipte yani yağ dokusunun baskın olduğu tipte ve bazen mikst tipte  0,5 cm cilt insizyonu sonrası yağ çekmek için özel bir solusyon uygulanır. Yağ dokusu liposuction ile çekilir. Yeterli alım yaptıktan sonra memede cilt fazlalığı ve sarkma yoksa  insizyon primer kapatılır.

"<yoastmark

Daha çok glandüler tipte olup liposuction ile başarılı olunamayan tiplerde  de meme başı çevresinden açıklığı yukarıya bakan bir hilal şeklinde kesi yapılarak meme dokusu çıkarılır. Kanama kontrolü yapılır. Kan pıhtı birikimini önlemek için dren konur.  Ayrıca en az üç hafta korse kullanmak çok yararlıdır.

Bu ameliyatlarda istenmeyen etkiler oluşabilir. Hatlarda düzensizlik,yetersiz alım, pıhtı serum birikimi ve kesilerde skar iz olabilir.